Hemtjänst Kungsholmen

Trygg hemtjänst på många språk

Hemtjänst

VI HJÄLPER DIG I DITT DAGLIGA LIV

Bor du hemma och behöver hjälp i ditt dagliga liv – då kan vi hjälpa dig med hemtjänst.

För att få hemtjänst måste du göra en ansökan. Dina behov utreds sedan av en biståndshandläggare som beslutar om du har rätt till hemtjänst och vad du kan få hjälp med.

När du får rätt till hemtjänst så kan du få hjälp med flera olika servicetjänster som inköp och ärenden, städning, tvätt och sociala aktiviteter som promenader. Dessutom kan du få hjälp med personlig omvårdnad som hjälp med på- och avklädning, hjälp med toalettbesök, dusch och annan hygien.

Vad kostar hemtjänsten? Hur mycket du ska betala beräknas på flera olika aspekter som din inkomst, din hyra och det antal timmar som du får hjälp av hemtjänsten.

Minimibeloppet täcker det viktigaste

Minimibeloppet är ett lagstadgat begrepp som följer ett prisbasbelopp som fastställs varje år. Minimibeloppet ska täcka normala levnadsomkostnader för livsmedel, kläder och sjukvård.

Har du fått ett beslut om hemtjänst så har du rätt att välja vem som ska utföra den. Är du i omedelbart behov av hemtjänst så kan du få en tillfällig utövare fram tills du har gjort ditt val. Väljer du oss så kan vi garantera att du får en kvalitativ, personlig och trygg hemtjänst. Vi gör dessutom regelbundna uppföljningar för att garantera att hemtjänsten du har rätt till håller önskad kvalitet.

Regelbundna uppföljningar

Dessutom följs vår hemtjänst upp regelbundet av biståndshandläggaren för att säkra kvaliteten. Den uppföljningen sker tillsammans med dig, genom hembesök eller per telefon. Du kan självklart låta dina anhöriga eller någon annan närstående vara med vid uppföljningen.

För att du ska känna trygghet i din hemtjänst så kräver socialtjänstlagen att vi dokumenterar vad vi gör när vi hjälper dig. Vi samlar dokumentationen i en personakt, som din kontaktperson ansvarar för. Personakten innehåller dessutom en genomförandeplan som ni arbetar fram tillsammans.

Du får ta del av din personakt

Denna dokumentation görs för att du ska få den hjälp som kommunen har beviljat för dig. Du ha självklart att rätt att ta del av personakten när du vill.

Har du redan hemtjänst men är missnöjd med hur den utförs? Glöm inte att du alltid har rätt att byta utförare. Kontakta oss – vi kan erbjuda dig en hemtjänst som du garanterat blir nöjd med.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av våra tjänster.

 

Vi erbjuder trygg och specialanpassad hemtjänst på många olika språk!